Decyzją Prezesa URE znak: DSW.WKP/6.492.3.63.2016.KO z dnia 13.10.2016r. przedsiębiorstwo P.U.H.P. "ELTRONIK" zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania systemu dystrybucyjnego energetycznego.